"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"

covid19 rid

 1. สอบถาม น้ำ
 2. (Work Manual)
 3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร

Inquiry Channel resize

62 resize

info 2

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

B ori2 63

นายปรีชา  จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1
 1. ปฏิทินกิจกรรม / เดือน
 2. กิจกรรม / ห้องประชุม ครั้งต่อไป
กรกฎาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสมจิต...

วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมประเดือน ครั้งที่ 2/2563

           วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เ...

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

           วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่...

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมการตรวจติดตามการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ขั้นตอนที่ 2 ผลงาน “การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย” เพื่อร่วมประกวดรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563

       วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วย นาย...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางอัตรากำลังในการส่งน้ำตามรอบเวรในช่วงฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี 2563 และการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนิเวศน์ มาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รักษ...

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทาง การดำเนินโครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะ ร่วมกับโครงการชลประทานลำปาง

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนกิ่วคอหมา)

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำร...

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
โครงการชลประทานน่าน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดปางค่า ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วย น...

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
โครงการชลประทานน่าน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นประธานใ...

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมเชิงบูรณาการร่วมเพื่อการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย (ภาคเหนือ)

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลป...

วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563

           วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำร...

วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
โครงการชลประทานน่าน จัดประชุมวางแผนการปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2563

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ...

คลังวีดีโอ

06 มีนาคม 2563
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาวัชพืชจอกหูหนูในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
13 กุมภาพันธ์ 2563
นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองเล็งทราย และการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
21 ตุลาคม 2562
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
21 ตุลาคม 2562
อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานพะเยา
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานน่าน
21 ตุลาคม 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานลำปาง
29 สิงหาคม 2562
หน้าที่และภารกิจหลัก สำนักงานชลประทานที่ 2
01 กรกฎาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562
07 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2562

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epp rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
662677
วันนี้118
สัปดาห์นี้10
เดือนนี้2997
รวมทั้งหมด662677
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560