"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
 1. สรุปสถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง
 2. คาดหมายฤดูฝน ปี 2562
 3. สอบถามสถานการณ์น้ำ
 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ


doc online ori2 1  Training ori2 1
Boss261

นายปรีชา  จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล

 1. ปฏิทินกิจกรรม / เดือน
 2. กิจกรรม / ห้องประชุม ครั้งต่อไป
ตุลาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

         วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย...

วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

           วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พ...

วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 กลุ่มย่อย โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำ กลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

           วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำ...

วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาวัชพืชจอกแหน ที่แพร่กระจายในน่านน้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

          วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญ...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)

          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชล...

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ อกกว้าง หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงร...

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ

          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง” เพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

          วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นาย...

วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพบปะส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

          วันที่15 ตุลาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เ...

วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย

          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่คลองส่งน้...

วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน “โครงการร้อยใจรักษ์”

           วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายกิติโชติ สุวรรณประชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...

วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตาและประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปู่หน่อแก้ว ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

           วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอ...

คลังวีดีโอ

29 สิงหาคม 2562
หน้าที่และภารกิจหลัก สำนักงานชลประทานที่ 2
01 กรกฎาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562
07 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2562
01 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
ติดตามบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในประเด็น “สถานการณ์อ่างเก็บน้ำในจังหวัดลำปาง และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562”
25 มีนาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562
04 มีนาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epp rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
464441
วันนี้479
สัปดาห์นี้479
เดือนนี้9682
รวมทั้งหมด464441
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560