1. ประกาศเจตนารมณ์
  2. งดรับ งดให้
  3. มาตรการประหยัดน้ำ
  4. สอบถาม น้ำ

No Gift Policy66 1

water saving measures 8 resize

contact02 resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจ...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการระบายน้ำ ของเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

          วันที่ 23 มีนาคม 2566นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายมาน...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ  อ่างเก็บน้ำห้วยแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรั...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการปรับปรุงเว็บไซต์  ของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2  ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 2

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพิชัย นรเดชานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายนพดล สา...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) รุ่นที่ 2

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายพิชัย นรเดชานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายณัฐภณ ภ...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปร...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานของเครื่องจักร  เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินในกว๊านพะเยา

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมลงพื้นที่กับว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโ...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการชลประทานพะเยา จัดกิจกรรมระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำลงสู่กว๊านพะเยา

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่า...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
โครงการชลประทานลำปาง จัดประชุมเร่งรัดดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทานแก้มลิงบ้านสบต๋ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธาน ในการประชุมเร่งรัดดำเนินงาน ต...

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ระดับภาคเหนือ)

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโ...

วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ และรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์ในจังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 3

          วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับ...

  1. เนื้อหาล่าสุด
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

:: ระบบฐานข้อมูล สชป.2

RIO2-System


       
doc online ori2 1 Training ori2 1 parcel accounting IT Support
       

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1979787
วันนี้1087
สัปดาห์นี้12515
เดือนนี้47539
รวมทั้งหมด1979787
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560