covid19 rid

 1. ประกาศเจตจำนง
 2. covid-19
 3. สอบถาม น้ำ
 4. แผน/ผล จัดการน้ำ
 5. บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 6. Thailand SDGs

2000xB rid64

new covid

Inquiry Channel resize

info 2.jpg resize

info p2.jpg resize

SDGs

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

infographic64

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

          นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์...

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน

        วันที่ 23 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประ...

วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งของสายบำรุงรักษา

             วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชล...

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 5/2564

         วันที่ 23 กันยายน 2564 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่ว...

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564
โครงการชลประทานพะเยา ประชุมการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (ฤดูฝน ครั้งที่ 2/2564) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา

        วันที่ 23 กันยายน 2564 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เป็นประธานกา...

วันพุธ, 22 กันยายน 2564
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        วันที่ 22 กันยายน 2564 นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน ส...

วันพุธ, 22 กันยายน 2564
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2564

          วันที่ 22 กันยายน 2564 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบช...

วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

           วันที่ 21 กันยายน 2564 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...

วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นรอบกว๊าน สดุดีสามวีรกษัตริย์ภูกามยาว”

         วันที่ 21 กันยายน 2564 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่...

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564

           วันที่ 20 กันยายน 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชี...

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมก...

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1141094
วันนี้167
สัปดาห์นี้7862
เดือนนี้40038
รวมทั้งหมด1141094
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560