pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และนายอธินันท์ นาวินันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าพร้อมปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ของโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนากว๊านพะเยา และโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในส่วนงานโครงการต่างๆ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่ให้มีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรอย่างเพียงพอ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่อีกด้วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสนกรุงเทพมหานคร

348706178 958476735350533 4099576114682605713 n

348830141 6124693460913476 874576111798108345 n

348641190 6521529074600801 3252588275601992282 n

348552020 956589305381229 6033971921279090525 n

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2556737
วันนี้1080
สัปดาห์นี้745
เดือนนี้48683
รวมทั้งหมด2556737
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560