pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานงานแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์มีหัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

220566 2

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2375820
วันนี้1674
สัปดาห์นี้5015
เดือนนี้59730
รวมทั้งหมด2375820
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560