pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมถึงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของทุกส่วนโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้อง ลดปัญหาในการทำงาน ให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน
ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานชลประทาน ที่ 2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

240566 1

6

743

2

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2096114
วันนี้503
สัปดาห์นี้5964
เดือนนี้9612
รวมทั้งหมด2096114
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560