pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 มี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการที่ได้รับ จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 81.65 โดยติดตามจากแผนการก่อหนี้ผูกพันและผลการดำเนินการ ตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

230566 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2556757
วันนี้1100
สัปดาห์นี้765
เดือนนี้48703
รวมทั้งหมด2556757
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560