pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา มอบหมายให้ นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน บรรยาย เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน ร่วมกับนายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ให้ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสีย จากการสร้างอ่างเก็บน้ำมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากเขื่อนแม่สรวย เพื่อที่จะได้นำแนวทางดังกล่าว มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงประชามติ การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (FS+EIA) อ่างเก็บน้ำแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
230566 3
2
3
4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2375882
วันนี้1736
สัปดาห์นี้5077
เดือนนี้59792
รวมทั้งหมด2375882
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560