pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยใช้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย สปก. หม่อนไหม เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล และการบริการทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ในการนี้โครงการชลประทานน่านได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านชลประทาน พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ประจำบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ สนามกีฬาบ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

230566 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2718979
วันนี้298
สัปดาห์นี้1761
เดือนนี้58038
รวมทั้งหมด2718979
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560