pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายชานนท์ วงค์อินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2565/2566 รวมถึงงานปรับปรุง งานซ่อมแซม และตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานและส่งน้ำให้เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้ทำการเพาะปลูกในฤดูกาลได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

240566 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2556748
วันนี้1091
สัปดาห์นี้756
เดือนนี้48694
รวมทั้งหมด2556748
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560