โครงสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

 

preecha

นายปรีชา  จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

 

sathit2

นายสถิต โพธิ์ดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

 

supachai2 Somchit2 somvung2 winuy2 90971

นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายสมจิต  อำนาจศาล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายสมหวัง ผลประสิทธิโต

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายวินัย แสงสว่าง

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นางวาสนา การสมดี

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

chaiprachert2 nopadon2 Surachak2 taweechai3

นายชัยประเสริฐ  เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

นายนพดล ใจธรรม

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

นายสุรศักดิ์  สุพรรณคง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

นายทวีชัย โค้วตระกูล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย

anuruk2 rungsit rurthai2 peerayut

นายอนุรักษ์ ชูเชิญ

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

นายฤทัย  พัชรานุรักษ์ 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

นายพีรยุทธ์  เหมาะพิชัย

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.2

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507052
วันนี้272
สัปดาห์นี้1384
เดือนนี้7313
รวมทั้งหมด507052
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560