วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา (ลิ้นจี่, มะม่วง, ลำไย) มีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยจังหวัดพะเยามีผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ที่หลากหลาย ทั้งในรูปของผลผลิตสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในช่วงนี้ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง และลำไย เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2563 จังหวัดพะเยา จึงมีแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านเกษตรของจังหวัดพะเยา ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้รับทราบถึงแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) และประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยของจังหวัดพะเยาอย่างทั่วถึง สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

150563 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641124
วันนี้553
สัปดาห์นี้5993
เดือนนี้6452
รวมทั้งหมด641124
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560