วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 มี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลทุกกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

150563 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857832
วันนี้468
สัปดาห์นี้1100
เดือนนี้17417
รวมทั้งหมด857832
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560