นายวรชัย ธนกันต์ธัช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตร “ยุวชลกร” ครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อเรียนรู้งานชลประทาน และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพราชดำริ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ยุวชลกรได้มีโอกาสพบปะและสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมชลประทาน สามารถนำข่าวสาร ความรู้และประโยชน์ของงานชลประทานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

020862 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507574
วันนี้129
สัปดาห์นี้1906
เดือนนี้7835
รวมทั้งหมด507574
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560