วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลำปางและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป โดยมีว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ เหมือนมี หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่1 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหัสดินศุภสาร ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

020862 8

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506228
วันนี้41
สัปดาห์นี้560
เดือนนี้6489
รวมทั้งหมด506228
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560