วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่องบริบทใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างการรับรู้ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ การพ้นจากตำแหน่งและการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

100762 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465081
วันนี้600
สัปดาห์นี้1119
เดือนนี้10322
รวมทั้งหมด465081
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560