วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานจากฝายแม่ไพรลูกที่7 และเหมืองละโว้ เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา การใช้น้ำชลประทาน การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูล กีดขวางทางน้ำ ชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและทำนาปีโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก มีเกษตรกรจำนวนกว่า 30 ราย เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาวัดบ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

100762 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465112
วันนี้631
สัปดาห์นี้1150
เดือนนี้10353
รวมทั้งหมด465112
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560