วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะ  เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย 13L, 14L RMC.กิ่วลม เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา รวมทั้งการใช้น้ำชลประทานและการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัยและ วาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

280662 2 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560