วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตเกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่โดยรอบโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ ให้เหมาะสมในการเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้วางแนวคิดและข้อเสนอแนะให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและปรับใช้ในการดำรงชีวิต ณ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

280662 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465096
วันนี้615
สัปดาห์นี้1134
เดือนนี้10337
รวมทั้งหมด465096
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560