วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้นายโอภาส เครือคำหล่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย 12L,13L RMC.กิ่วลม เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา รวมทั้งการใช้น้ำชลประทานและการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางหลวงใต้  หมู่ 2 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

270662 16 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465099
วันนี้618
สัปดาห์นี้1137
เดือนนี้10340
รวมทั้งหมด465099
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560