นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายนิเวศน์ มาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตตำบลนิคมพัฒนา ตำบลต้นธงชัย และตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ร่วมวางแผน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา, ห้องประชุมชั่วคราวริมคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลมฝั่งขวา กิโลเมตรที่ 29 ตำบลต้นธงชัย, ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

200662 6

2

3

4

5

6

7

8

9

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468084
วันนี้339
สัปดาห์นี้4122
เดือนนี้13325
รวมทั้งหมด468084
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560