วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพิธีเปิดป้าย “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายน้ำขว้าง พร้อมระบบส่งน้ำ” เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและพื้นที่ใกล้เคียง มีนายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายธนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประชาชนและเกษตรกรจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ฝายน้ำขว้าง บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

200662 10 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

7 resize

8 resize

10 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465072
วันนี้591
สัปดาห์นี้1110
เดือนนี้10313
รวมทั้งหมด465072
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560