pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์ในจังหวัดลำปาง" ครั้งที่ 3 มี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์เกี่ยวกับแผนที่นำทางขนส่งอัจฉริยะ และวิเคราะห์รูปแบบระบบขนส่งอัจฉริยะที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดลำปาง รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA ของรูปแบบการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอแนวคิด ทิศทางในการพัฒนา และความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดลำปาง อย่างยั่งยืนต่อไป มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

230366 10

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2556757
วันนี้1100
สัปดาห์นี้765
เดือนนี้48703
รวมทั้งหมด2556757
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560