pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายปารเมศ การุณนราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นเปิดโอกาสพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง มี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ณ สนามหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

230366 9

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2251799
วันนี้1213
สัปดาห์นี้11536
เดือนนี้45685
รวมทั้งหมด2251799
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560