วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่หัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยส้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

080563 1

4

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
636478
วันนี้1806
สัปดาห์นี้1347
เดือนนี้1806
รวมทั้งหมด636478
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560