วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดน่าน เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในที่ประชุมผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และแผน/ผลการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Line Conference ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

300363 4

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
666413
วันนี้604
สัปดาห์นี้3746
เดือนนี้6733
รวมทั้งหมด666413
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560