วันที่ 13 กันยายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข คลื่น FM 97 MHz & AM 1134 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน สภาพน้ำฝนในช่วงเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เกิดฝนทิ้งช่วง สำหรับเดือนสิงหาคม – 12 กันยายน 2562 จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้น และช่วงวันที่ 1 - 12 กันยายน 2562 จะมีแนวโน้มสูงเท่าค่าเฉลี่ย สำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมในจังหวัดลำปาง เขื่อนกิ่วคอหมา มีประมาณน้ำร้อยละ 60 เขื่อนกิ่วลม มีประมาณน้ำร้อยละ 65 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 28 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 42 อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 101 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 50 โดยโครงการชลประทานลำปาง จะบริหารจัดการน้ำโดยไม่ให้กระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ ตลอดจนสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ตลอดต้นฤดูฝน

          สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  เป็นหลัก และสนับสนุนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณมาก ขอความร่วมมือเกษตรกรยังใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนถัดไป

130962 5

 

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
633273
วันนี้43
สัปดาห์นี้3593
เดือนนี้23652
รวมทั้งหมด633273
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560