วันที่ 12 กันยายน 2562 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อมีผลบังคับใช้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทนหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ร่วมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 จังหวัดพะเยา

130962 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
697788
วันนี้1081
สัปดาห์นี้8171
เดือนนี้10528
รวมทั้งหมด697788
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560