วันที่ 6 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย (ก.ช.ภ.ชร.) ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาการขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอุทกภัย ด้านภัยแล้ง ด้านเกษตร และด้านพืช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

060962 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
633294
วันนี้64
สัปดาห์นี้3614
เดือนนี้23673
รวมทั้งหมด633294
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560