วันที่ 4 กันยายน 2562 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) เพื่อจัดทำแผนและโครงการเพิ่มหรือขยายแหล่งน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานงานกับ อปท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพิ่มแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ร่วมป็นคณะทำงานกลั่นกรองโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ตามสถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯแต่งตั้งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ด้านช่างในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมฝึกปฏิบัติ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของ อปท. และสถาบันฯ และร่วมตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำการก่อสร้างหลังจากโครงการได้นับอนุมัติแล้ว โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธณรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

040962 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
697760
วันนี้1053
สัปดาห์นี้8143
เดือนนี้10500
รวมทั้งหมด697760
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560