วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย  นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2562 มี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดลำปาง และร่วมพิธี  มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลที่สำคัญในระดับ จังหวัด รับฟังการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

290862 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
639488
วันนี้916
สัปดาห์นี้4357
เดือนนี้4816
รวมทั้งหมด639488
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560