วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง และ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชน ในการนี้ องคมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย กล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับทราบ ซึ่งราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

090862 4

2

3

4

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507202
วันนี้422
สัปดาห์นี้1534
เดือนนี้7463
รวมทั้งหมด507202
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560