วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา กับแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงจังหวัดลำปาง ทางสถานีวิทยุ อสมท ลำปาง คลื่น FM 99.0 MHz โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำทั้งสองเขื่อน มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ซึ่งเพียงพอสำหรับการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม และคาดว่าจะใช้น้ำอีก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จนกว่าจะปักดำแล้วเสร็จ จากนั้นจะใช้ปริมาณน้ำฝนเข้ามาช่วย

          สถานการณ์น้ำในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา มีปริมาณฝนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึงช่วงนี้ปริมาณฝนสะสมยังน้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 80 และเมื่อเทียบกับฝนเฉลี่ยทั้งปี มีฝนตกมาเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ส่งผลให้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาในปีนี้น้อยมาก น้ำที่ใช้ในปัจจุบันคือน้ำที่เก็บกักสำรองไว้ใช้จากปีที่แล้ว เนื่องจากการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลมาตั้งแต่เดือนมกราคม คาดว่าจะสิ้นสุดกลางเดือนสิงหาคม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้เตรียมน้ำสำรองของปีที่แล้วไว้ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูก ฉะนั้นในปีนี้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกข้าวนาปีได้ และในฤดูแล้งปีหน้าหากน้ำในเขื่อนมีต่ำว่าร้อยละ 30 เกษตรกรอาจจะต้องงดเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนจนถึงสิ้นฤดู

         สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และประปา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้บริหารจัดการน้ำโดยให้ความสำคัญในด้านการอุปโภค บริโภค เป็นอันดับต้น ๆ จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และหากเกิดกรณีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ อาจจะต้องลดปริมาณน้ำสำหรับทำการเกษตรให้น้อยลง

          อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 หากปริมาณฝนยังมีน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะกำหนดมาตรการประหยัดน้ำ โดยการจัดรอบเวรส่งน้ำ ลดจำนวนวันส่งน้ำลง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกพืช และรณรงค์ให้มีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง ทุกภาคส่วนต่อไป

240762 14

2

3

4

5

6

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
507565
วันนี้120
สัปดาห์นี้1897
เดือนนี้7826
รวมทั้งหมด507565
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560