วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม หลักสูตรครึ่งวัน ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ตลอดจนตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบมาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และในช่วงบ่ายจัดประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบุญนาคพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

220762 11

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506205
วันนี้18
สัปดาห์นี้537
เดือนนี้6466
รวมทั้งหมด506205
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560