วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน จัดประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านรองแงร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทาน "โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เพื่อให้เกษตรกรกว่า 250 ครัวเรือน ได้รับการจัดสรรน้ำตรงกับความต้องการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม อีกทั้งให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบชลประทานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโครงการชลประทานและนำไปสู่การมีส่วนร่วมบริหารจัดการชลประทานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคตต่อไป ณ หอประชุมบ้านรองแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

180762 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
665619
วันนี้813
สัปดาห์นี้2952
เดือนนี้5939
รวมทั้งหมด665619
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560