วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมการสัมมนา เรื่องบริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างการรับรู้ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกรอบแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัดิทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การได้มาซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำ การพ้นจากตำแหน่งและการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ) โดยมีนายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

100762 3 resize

2 resize

3 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468062
วันนี้317
สัปดาห์นี้4100
เดือนนี้13303
รวมทั้งหมด468062
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560