วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายนพบุรินทร์ ถาแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมชี้แจงกรณี นายธนาวัฒน์ จันฟอง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ยื่นหนังสือถึงศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยในเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล และตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ตำบลบ้านค่าย อำเภอแม่สาย และตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน โดยผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

090762 1

2

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
464495
วันนี้14
สัปดาห์นี้533
เดือนนี้9736
รวมทั้งหมด464495
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560