วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว มอบหมายให้ นายภานุกร ช่วยค้ำชู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวางแผนการส่งน้ำและของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562 ของกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 13L-RMC ถึง 18L-RMC โซนส่งน้ำที่ 15, 16 และ 17 โดยมี นายไพโรจน์ แอบยิ้ม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสามารถเข้าใจง่าย เนื่องจากวิทยากรที่บรรยายเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Learning by doing) และมีแนวคิดใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำประสบผลสำเร็จ อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อสรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 และนำมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในปี 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น วิทยากรได้ชี้แจงให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

020762 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468073
วันนี้328
สัปดาห์นี้4111
เดือนนี้13314
รวมทั้งหมด468073
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560