วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 7 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน โดย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ เปิดเผยว่า น้ำฝนในปีนี้คาดการณ์ว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 - 10% ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมกันปีนี้ มีปริมาณน้ำ 55% ของความจุ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณน้ำ 71% ของความจุ สำหรับในเขตชลประทานโดยเฉพาะลุ่มน้ำวัง ที่มีอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง (เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนกิ่วลม) อยู่ต้นลุ่มน้ำ มีปริมาณน้ำเพียงต่อการอุปโภค บริโภค การเพาะปลูก และยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวน 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีก 89 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ มีปริมาณน้ำฝนคาดว่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย จึงขอความร่วมมือเกษตรกร ประชาชนทั่วไปใช้น้ำอย่างประหยัดตามความจำเป็น เพื่อจะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอในปีต่อไป อีกทั้ง ขอความร่วมมือจากประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร จากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

270662 11 resize

2 resize

3 resize

4 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468084
วันนี้339
สัปดาห์นี้4122
เดือนนี้13325
รวมทั้งหมด468084
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560