วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้นายทองเด่น สุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม หลักสูตรครึ่งวัน ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 18.3L RMC.กิ่วลม ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นจำนวนมาก ณ บ้านคลองน้ำลัด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

210662 4

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468074
วันนี้329
สัปดาห์นี้4112
เดือนนี้13315
รวมทั้งหมด468074
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560