วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จากหน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างประโยชน์สุข ให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

200662 2

2

3

4

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
395715
วันนี้102
สัปดาห์นี้3668
เดือนนี้15199
รวมทั้งหมด395715
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560