วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1 , 2ก , 2ข , 3 , 4ก และ 4ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสำรวจผลการเก็บเกี่ยวการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกร ทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

190662 10

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465099
วันนี้618
สัปดาห์นี้1137
เดือนนี้10340
รวมทั้งหมด465099
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560