วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรมในภาพรวม โดยมีนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

180662 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465099
วันนี้618
สัปดาห์นี้1137
เดือนนี้10340
รวมทั้งหมด465099
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560