วันที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายธีระพงษ์   เทพทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายลีชอง   มาเยอะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่19 บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี เป็นประธานในการประชุม มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม จำนวน 51 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

180662 4

2

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468062
วันนี้317
สัปดาห์นี้4100
เดือนนี้13303
รวมทั้งหมด468062
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560