วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย และกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายแม่มอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่อง 7 เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและความต้องการของเกษตรกร ที่ต้องการให้โครงการชลประทานลำปางดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีความจุ 154,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเกษตรกรต้องการให้ดำเนินการขุดลอก เนื่องจากสภาพทั่วไปตื้นเขิน โครงการชลประทานลำปางได้ตั้งแผนขุดลอกในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของฝายแม่มอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ สภาพโดยทั่วไป ด้านหน้าฝายมีตะกอนดินทรายทับถมเป็นจำนวนมาก ด้านท้ายฝายอาคารชำรุดเสียหายและไม่มีบานประตูน้ำ สำหรับปิดเปิดระบายทราย โครงการชลประทานลำปางได้ดำเนินการตั้งแผนขุดลอกซ่อมแซมและปรับปรุงในระยะเร่งด่วนต่อไป

110662 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468062
วันนี้317
สัปดาห์นี้4100
เดือนนี้13303
รวมทั้งหมด468062
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560