วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดลำปาง หน้าจิตอาสา คณะทำงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปได้ดังนี้

  1. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินโครงการฯ ประกอยด้วย วันที่ เดือน ปี เวลา รายละเอียดกิจกรรม
  2. ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยมีภาพทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังการปฏิบัติงาน
  3. รายงานผลการจัดกิจกรรมภายในวันที่มีการจัดกิจกรรม รายงานผ่านช่องทางกลุ่ม Line “จิตอาสาจังหวัดลำปาง ก่อนเวลา 16.00 น. ของทุกวัน
  4. ไม่ต้องกำมือไว้ตรงหน้าอก(ตรงหัวใจ) ให้ยืนตรงและกล่าวว่า เราทำความดี ด้วยหัวใจ 3 ครั้ง

โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

070662 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
465102
วันนี้621
สัปดาห์นี้1140
เดือนนี้10343
รวมทั้งหมด465102
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560