วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleanning Day) ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ แยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็น จัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ภายในบริเวณโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

9

2

3

4

5

7

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468062
วันนี้317
สัปดาห์นี้4100
เดือนนี้13303
รวมทั้งหมด468062
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560