วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุม กลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมาย ร่วมหารือรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป มีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

060362 4

2

3

4

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
393008
วันนี้349
สัปดาห์นี้961
เดือนนี้12492
รวมทั้งหมด393008
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560