pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนางปราณี วุฒิชา      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video conference) โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากรผ่าน โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่าน

180566 5

2

3

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2376011
วันนี้1865
สัปดาห์นี้5206
เดือนนี้59921
รวมทั้งหมด2376011
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560