Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม. 23+600 – กม. 25+000  และอาคารประกอบ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีนายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สรุปความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้ให้คำแนะนำด้านวิชาการและภาคสนาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1 11 21 31 4

 

เข้าสู่ระบบ