Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้   นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน ร่วมกับ นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนิรุทธิ์ ปัญญาดี ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา และนายชำนาญ สิงห์ขร ผู้ใหญ่บ้านบ้านผึ้ง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขเรื่องการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 11 31 41 5

 

เข้าสู่ระบบ