Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หวงแหนและตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ณ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง
 MG 2013 MG 2026 MG 2044 MG 2047

 

เข้าสู่ระบบ